O Autorze

Dr Daniel Podosek, fotograf i teoretyk fotografii z dyplomem Wydziału Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Paryskiego, na którym w 2001 r. obronił pracę magisterską, a w 2014 r. uzyskał stopień doktora w zakresie estetyki, nauk o sztuce i technologii sztuki, na podstawie dysertacji pt. Esthétique, éthique & politique. La photographie polonaise et l’État de Guerre 1980-89 (Estetyka, etyka i polityka. Fotografia polska i stan wojenny. 1980-1989) napisanej pod kierunkiem prof. François Soulages’a. Obecnie interesuje się wykorzystaniem uczenia maszynowego w dziedzinie humanistyki.

Mieszka w Krakowie, gdzie pracuje jako fotograf, specjalizując się w fotografii dzieł sztuki. Tworząc dokumentację naukową będącą narzędziem analiz historyczno-artystycznych, jest zwolennikiem dążenia do precyzji przy unikaniu wtórnych przekształceń i cyfrowej ingerencji w obraz fotograficzny na etapie postprodukcji. Jest zaangażowany w realizację grantów prowadzonych przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako główny fotograf w projekcie Architektura i wyposażenie zespołu klasztornego Dominikanów w Krakowie – od I połowy XIII w. do czasów współczesnych wykonał dziesiątki tysięcy zdjęć dzieł architektury, malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego. W ramach grantu Korpus witraży średniowiecznych w Polsce sfotografował niemal wszystkie zachowane w Polsce witraże średniowieczne, a dla Austriackiej Akademii Nauk wykonuje dokumentację w grancie dr Christiny Wais-Wolf Corpus Vitrearum – Medieval & Modern Stained Glass in Austria (New Frontiers Programme). Współpracował m.in. z Istituto Internazionale per le Ricerche di Storia dell’Arte (IRSA), Muzeum Narodowym w Krakowie, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Zamkiem Królewskim w Warszawie. Jest autorem zdjęć w pierwszym polskim tomie z serii Corpus Vitrearum Medii Aevi (2018), który otrzymał nagrodę im. prof. Jerzego Łozińskiego przyznawaną za prace o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym. Fotografie jego autorstwa publikowane były w wielu wydawnictwach m.in. Kaiser Karl IV. 1316 – 2016, Praha 2016; Hans von Kulmbach i jego dzieła dla Krakowa. Mistrz i Katarzyna, Kraków 2018; Tysiąc skarbów Krakowa. Dzieje i sztuka, Kraków 2018; Świat Polskich Wazów, Warszawa 2019; Skarby Epoki Piastów, Kraków 2020; S. Góra, Ewa Kierska. Malarka Melancholii, Kraków 2020; D. Horzela, Cud światła. Witraże średniowieczne w Polsce, Kraków 2020.

Obok fotografii i jej obróbki, zajmuje się digitalizacją archiwów fotograficznych. Był odpowiedzialny za ten proces w ramach grantu Digitalizacja negatywów fotograficznych A. Studzińskiego OP z zasobu Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów. Swoim doświadczeniem dzieli się z młodszym pokoleniem, prowadząc zajęcia z fotografii dokumentacyjnej dla studentów Ochrony Dóbr Kultury Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.