Teksty o fotografii

2020                   Photography – as a tool for stand-glass research. [w:] Materiały z międzynarodowego sympozjum poświęconego ceramice i szkłu zorganizowanego 7-9 października na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w 2015.

2017                   Podwójne spojrzenie etyczne, [w:] Zaburzone Spojrzenie. Fotografia i strategia widzenia, red. Katarzyna Oczkowska & Łukasz Białkowski, Kraków 2017

2016                   D’un territoire imaginiare á l’autre dans l’économie du voisinage européen, [w:] Les citoyens et l’intégration européenne, red. Radovan Gura & Gilles Rouet, Paris 2016, s. 229-235

2013                   Entre document & portrait, [w:] Portrait anonyme. Peinture, photographie, cinema, literature, red. François Soulages, Pascal Bonafoux, Paris 2013, s. 39–44

2011                   La photographie de guerre et l’esthétique du sensible contemporain, [w:] O sensivel contemporaneo, red. François Soulages, Alberto Olivieri, Ricardo Biriba, Ariadne Moraes, Sistema de Bibliotecas – UFBA, Salvador de Bahia, 2011, s. 227–236

2009                   De l’absurde au jeu des symboles, la photographie polonaise des années 1980, [w:] Du Printemps de Prague à la chute du Mur de Berlin : photographie et politique, red. Gille Rouet, François Soulages, Paris 2009, s. 147–170

2009                   De l’image corps à la photographie chair, w: Photographie&Contemporain : À partir de Marc Tamisier, red. François Soulages, Paris 2009, s. 201–208

2009                   Paryska pogoda dla awangardy (rec. z wyst. Paryż stolicą fotografii 1920–1940. Kolekcja Christiana Bouquereta, do 24 maja 2009 r.), „Sztuka.pl”, kwiecień 2009