Publikacje fotografii

2021                   Jako serce pośrodku ciała. Dzieje artystyczne kościoła Mariackiego w Krakowie, red. M. Walczak, Kraków 2021 (m.in. fot. na okładce)

2021                   P. Kovač, [rec. wystawy] „Cud światła. Witraże średniowieczne w Polsce”, Muzeum Narodowe w Krakowie, 14 lutego – 15 sierpnia 2020, kurator dr Dobrosława Horzela,  „Biuletyn Historii Sztuki”, LXXXIII, 2021, nr 2 (fot. na okładce i fotografie wnętrz muzealnych)

2020                   D. Horzela, Cud światła. Średniowieczne witraże w Polsce, katalog wystawy MNK, Kraków 2020 (większość fotografii w książce)

2020                   D. Horzela, M. Walczak, Fundacje artystyczne elit duchownych i świeckich w Małopolsce wobec czeskiego stylu pięknego około 1400 roku, [w:] Kościół w społeczeństwie w Czechach i w Polsce w średniowieczu i w epoce nowożytnej, red. W. Iwańczuk, A. Januszek-Sieradzka, J. Smołucha, Kraków 2020

2019                   Cierpienie formy. Jerzy Tchórzewski. Malarstwo. Teksty, red. Krystyna Czerni, Józef Grabski, t. 1-2, Kraków 2019 (m.in. fot. na okładce)

2019                   Świat polskich Wazów. Przestrzeń – ludzie – sztuka, kat.wyst. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2019 (nie oznaczono autorstwa fotografii, praca udokumentowana umową)

2019                   K. Czyżewski, M. Szyma, M. Walczak, „Madonny Jackowe”. Kultowe i artystyczne aspekty alabastrowych figur w Krakowie, Przemyślu i Lwowie, [w:] „Rocznik Krakowski”, 85, 2019

2018                   L. Kalinowski, H. Małkiewicz, D. Horzela, Die mittelalterlichen Glasmalereien in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Krakau, Kraków 2018 (Corpus Vitrearum Medii Aevi, Polen, I,1) (m.in. fot. na okładce)

2018                   Tysiąc skarbów Krakowa. Dzieje i sztuka, Kraków 2018

2018                   Hans von Kulmbach i jego dzieła dla Krakowa. Mistrz i Katarzyna. red. Mirosław P. Kruk, A. Hola, M. Walczak,  Kraków 2018

2018                   Krzysztof J. Czyżewski, Marek Walczak, The Archconfraternity of the Rosary in the Dominican Churches of Kraków. Piety and Patronage of Arts, „Acta Historiae Artis Slovenica”, 23/2, 2018

2018                   M. Walczak, Between the eternal city and Cracow: on the origins of the iconography of Saint Hyacinth of Poland OP (d. 1257), “Artibus et Historiae”, 39, 2018, nr 78

2018                   G. Buchinger, D. Horzela, Die Glasmalereiausstattung der Filialkirche St. Lorenzen ob Katsch (Steiermark) – Zur Herkunft und Geschichte von fünfzehn mittelalterlichen Glasgemälden in Krakau, Breslau und Glasgow, Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege,LXXII, 2018, H. ½

2018                   L. Mazan, Jest w Krakowie kościół Maryi Panny, Kraków 2018

2017                   D. Horzela, Opus punctile and Stained Glass around 1400, “Umění”, 62, 2017, nr 3

2017                   D. Horzela, M. Kamińska, Kwatery witrażowe z dawnej kolekcji Zamoyskich w Adampolu. W kręgu dolnosaskiej sztuki około 1200, „Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie”, 10, 2017

2017                   E. Kosina, Die mittelalterlichen Glasmalereien in Niedersachsen ohne Lüneburg und die Heidklöster, Berlin 2017 (Corpus Vitrearum Medii Aevi, Deutschland, VII, 1)

2016                   Kaiser Karl IV. 1316–2016 Erste Bayerisch-Tschechische Landesausstellung, Ausstellungskatalog, Herausgegeben von Jiří Fajt und Markus Hörsch, Praha 2016

2016                   Małgorzata Walczak, Marta Kamińska, Joanna Sobczyk, Michał Płotek, Dobrosława Horzela, Marcin Sylwestrzak, Piotr Targowski, The application of non-invasive analytical techniques in the investigation and documentation of medieval stained-glass windows from the Grodziec Collection, [w:] ICOM-CC Working Group “Glass and Ceramics” Interim Meeting, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design, Wrocław, Poland, ed. H. Roemich and L. Fair, 9–20. Paris: International Council of Museums – Committee for Conservation (ICOM-CC), 2016

i inne ….